Onze missie

 

Wij bieden kinderen uit Schalkhaar en omgeving goed onderwijs, zodat zij kennis, vaardigheden, inzicht en een positieve houding op leren verwerven. Hiermee kunnen zij zich redden in onze maatschappij en hun eigen toekomst vormgeven.


Visie op lesgeven

 

De basisbehoeften van ieder mens zijn relatie, competentie en autonomie. Wij hebben oog voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Wij werken aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch en reflecterend vermogen en samenwerking.

 

Visie op leren


Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.
Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, maken wij gebruik van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

 

Visie op identiteit


De Nicolaasschool is een school met een katholieke oorsprong, die voor iedereen toegankelijk is. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Op een aantal vastgestelde momenten besteden wij expliciet aandacht aan onze katholieke oorsprong. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we verder aandacht aan andere geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Sleutelwoorden hierbij zijn ontmoeting, waarden en normen, verwondering en inspiratie.