De directeur van de school is mevr. B. Schram (Barbara) (tevens coördinator cluster 3-4-5).
Bij afwezigheid kunt u uw vragen stellen aan de adjunct directeur mevr. L. Fassbender (Loes), (coördinator clusters 1-2 en 6-7-8).

 

Namen (onderwijsteam)


Mevr. M.J.H. Arts (Marieke),
Mevr. G.J.M. Assink - Leerkes (Mariëtte),
Mevr. M.R. Bekhuis (José),
Dhr. R. van den Berg (Rob),
Mevr. B. Brinkhof - Jannink (Birgit),
Mevr. R. Cellarius (Renee),
Mevr. I.J.P. Dekker (Miranda),
Mevr. F. Diender (Fiep),
Dhr. R. den Engelse (Rogier),
Mevr. N. Faas (Nienke),
Mevr. J. Gieteling (Jantine),
Mevr. J. Groen (Jos),
Dhr. M. ten Have (Melvin),
Mevr. J.H.E. Hendriks (Jacqueline),
Mevr. I.C.J. Hoohenkerk (Ireen),
Mevr. C. Hospers (Corina),
Dhr. H. Huisman (Hilbert),
Mevr. Th.M.W. Jeurnink - Hullegie (Thea),
Mevr. M.J. Kerkmeijer - Brakhuis (Marloes),
Mevr. L. Koerhuis (Loes),
Mevr. E. Koopman (Eline),
Mevr. S. Kuijpers - Schut (Sean),
Mevr. D. Nieuwdorp - Klomp (Dorien),
Mevr. I. Nijboer (Ivet),
Mevr. M.A. Oosterwechel- van Assem (Moniek),
Mevr. G. Petersen (Gerdineke),
Mevr. C. Schrijver (Carmen),
Mevr. P. Stempher, (Petra),
Mevr. B. Smit (Bo),
Mevr. V.T.M. Wesselink- Horstink (Vera)

 

Vervanging

 

Vanwege de wet werk en zekerheid is een nieuw vervangingsbeleid opgezet. In de wet zekerheid en CAO Primair onderwijs wordt gesteld, dat een werknemer hooguit 6x aangesteld mag hebben, binnen drie jaar tijd. Het gevaar bestaat dat wanneer iemand voor de 7e keer een dagje invalt, deze daarna met een vast contract moet worden aangesteld. Binnen onze organisatie hebben we de volgende oplossing hiervoor bedacht. Kortdurende vervangingen worden door een vaste medewerker opgevangen. Deze is aangesteld op basis van vervangingen. Daarnaast zullen eigen vaste personeelsleden gevraagd worden om een extra dag te komen werken, wanneer dit nodig is. Lange vervangingen worden ingevuld door een vervanger.
 

Ons ondersteunend personeel

 

Onderwijsassistent:

Dhr. L. Borkend (Lorenz)
Mevr. M. Bos (Marlous)
Mevr. N. Bloemhard (Natasja),
Mevr. H. Canrinus (Hanneke),
Mevr. A. Evers-Regelink (Ashley),
Mevr. M. Hegeman (Marcella),
Mevr. K. Schuttert (Karin),
Mevr. Y. Kiers (Yvette).

 

Administratieve en secretariële ondersteuning


Mevr. M. Timmerman - Stegeman (Margriet),
Conciërge: Dhr. G. Coobs (Gerard).

 

Het BSO-personeel

 

Zie onder 8: BSO Schalkhaar.

 

Hoe zetten wij het personeel in?

 

De meeste leerkrachten krijgen de verantwoordelijkheid over een jaargroep kinderen, zie het overzicht hieronder.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 overleggen de extra zorg met Bianca Geerdes.
Zij is hun intern begeleider. Jantine Gieteling is intern begeleider voor de groepen 5 t/m 8.
Beide intern begeleiders zijn ieder 3 dagen beschikbaar voor deze taken. U kunt
als ouders naast de groepsleerkracht ook met hen het gesprek aan gaan. De leerkracht is uw 1e aanspreekpunt. Bianca Geerdes is daarnaast coördinator onderwijskwaliteit. Sommige kinderen krijgen volgens een handelingsplan extra zorg van onze remedial teacher Mariëtte Assink.
Onze gespecialiseerde uitvoerder, mevr. Elise Meijerink, ondersteunt vanuit het
samenwerkingsverband kinderen en leerkrachten.
Rogier den Engelse en Rob van den Berg zijn onze ICT coördinatoren.
Bo Smit verzorgt de gymlessen voor groep 3 t/m 8 op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag.

 

Groepsverdeling

 

De groepsleerkrachten krijgen de volgende groepen in schooljaar 2019 - 2020:
 

  ma di wo do vr
 1/2 A  Ireen Ireen Fiep Fiep Fiep
 1/2 B José Jos Jos Jos Jos
 1/2 C  Sean Sean Ivet Ivet Ivet
 1/2 D Loes Koerhuis Loes Koerhuis Loes Koerhuis Dorien Dorien
 1/2 E Thea Thea Birgit Birgit Birgit
 3 A  Ellen Miranda Miranda Miranda Miranda
3 B Gerdineke Gerdineke Gerdineke Gerdineke Ellen
4 A Melvin Melvin Melvin Melvin Melvin
4 B Renée Fiep Renée Renée Renée
5 A Rogier Rob Rob Rob Rob
5 B Jacqueline Jacqueline Marieke Marieke Marieke
6 A Eline Eline Eline Eline Eline
6 B Nienke Nienke Nienke Corina  Corina
7 A  Marloes Marloes Marloes Moniek Moniek
7 B Petra Petra Petra Vera Vrera
8 A Hilbert  Hilbert  Hilbert   Hilbert  Hilbert 
 8 B Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen


Nieuwe 4- jarige kleuters worden verdeeld over de groepen 1/2.

Stagiaires

 

Het komend schooljaar zullen weer een aantal studenten van de lerarenopleiding PABO Saxion IJsselland op de Nicolaasschool hun stage-ervaringen opdoen. Wij doen mee met het project ‘Opleiden in school’. De opleiders in de school zijn Marieke Arts en Jacqueline Hendriks.
Ook de opleiding onderwijsassistent /bso vraagt regelmatig een werkplek beschikbaar te stellen. Wanneer het mogelijk is, doen we dat. We zijn allemaal gebaat bij goed opgeleide leerkrachten. We zijn als school gekwalificeerd als erkend leerbedrijf. Dat betekent dat ook stagiaires van het MBO voor de opleidingen klasse- en onderwijsassistent, CIOS en pedagogisch medewerker BSO een plek kunnen krijgen op de Nicolaasschool.