Vakanties, vrije dagen en belangrijke data

 

Op de maandkalender staan de vakanties aangegeven voor 2022 - 2023. De vakanties zijn vastgesteld vanuit het Ministerie vn Onderwijs. Wij volgen hierin regio Noord. Belangrijke data van het schooljaar zijn in de maandkalender opgenomen.
 

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 24 oktober 2022
Studiedag: 18 november 2022
Kerstvakantie: 23 december 2022 t/m 6 januari 2023
Studiedag: 10 februari 2023
Piekdag: 13 februari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023 
Pasen: 10 en 11 april 2023
Meivakantie: 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Piekdag: 30 juni 2023
Studiedag: 3 juli 2023
Zomervakantie: 21 juli 12.00 uur 2023 t/m 1 september 2023


Piekdag: In de CAO Primair Onderwijs wordt aangegeven dat er maatregelen genomen moeten worden om de werkdruk bij leerkrachten te verlagen. In overleg met de leerkrachten hebben wij gekozen voor ‘piekdagen’. Op deze dagen zijn leerkrachten wel op school en zullen zij werkzaamheden voor hun groep verrichten. De leerlingen zijn vrij.
 

Schooltijden

 

Op onze school werken wij met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:
 

groep

start inloop

pauze 

Eten olv leerkr

Naar buiten

Eind (wo 12.15)

1/2 ace

8.20

wisselend

12.30-12.45

12.00-12.30

14.30

1/2 bd

8.20

wisselend

12.15-12.30

12.00-12.30

14.30

3

8.20

11.00-11.30

12.15-12.30

12.30-13.00

14.30

4

8.20

10.30-10.45

12.15-12.30

12.30-13.00

14.30

5

8.20

10.15-10.30

11.45-12.00

12.00-12.30

14.30

6

8.20

10.15-10.30

11.45-12.00

12.00-12.30

14.30

7

8.20

10.00-10.15

12.00-12.15

11.30-12.00

14.30

8

8.20

10.00-10.15

12.00-12.15

11.30-12.00

14.30

 

Om half 9 starten de lessen en om 14.30 uur stoppen de lessen. Kinderen gaan daarna naar buiten. Kleuters van groep 1 t/m 3 worden door de leerkracht naar het schoolplein gebracht en daar overgedragen aan ouders of vertegenwoordigers.
Groep 1 en 2 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij.